Το έργο

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η είναι η βιομηχανική έρευνα και ανάπτυξη Βιο-chip με περαιτέρω εξειδίκευση στην χρήση για την διάγνωση και αντιμετώπιση νευροεκφυλιστικών ασθενειών με έμφαση στη νόσο του Πάρκινσον.

Η νόσος του Πάρκινσον αποτελεί τη δεύτερη σε σειρά συχνότητα νευροεκφυλιστική διαταραχή μετά τη νόσο Alzheimer. Η μέση ηλικία των ασθενών, που υπολογίζονται σε 7-10 εκατομμύρια παγκοσμίως, 1,5 εκατομμύριο στην Ευρώπη και 25 χιλιάδες στην Ελλάδα, είναι τα 55-60 έτη, ενώ η ασθένεια προσβάλλει εξίσου και τα δύο φύλα. Επιδημιολογικές μελέτες αναφέρουν ότι το 2030-2040 η νόσος του Parkinson θα αποτελεί την δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου μετά τον καρκίνο με το ετήσιο ευρωπαϊκό κόστος να ανέρχεται σε 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Tα Βιο-chips είναι εργαστήρια που μπορούν να εκτελέσουν εκατοντάδες ταυτόχρονες βιοχημικές αντιδράσεις, επιτρέποντας στους ερευνητές να έχουν γρήγορα μεγάλο αριθμό βιολογικών αναλυτών από διάγνωση ασθενειών μέχρι ανίχνευση επικίνδυνων για την υγεία παραγόντων.

Στο έργο αυτό θα συνδυαστούν με συστήματα επεξεργασίας δεδομένων και υποστήριξης αποφάσεων με μηχανική μάθηση προκειμένου να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την ανίχνευση του κινδύνου εμφάνισης της Νόσου ή/και την διάγνωση της. Το σύστημα αυτό θα είναι ένα ισχυρό βοήθημα στα χέρια των ειδικών (Ιατρών) στην καταπολέμηση της νόσου. Η βιβλιογραφική έρευνα που προηγήθηκε δείχνει ότι δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο αυτή τη στιγμή και στον προτεινόμενο βαθμό ολοκλήρωσης.

Το έργο περιλαμβάνει πειραματική και πιλοτική λειτουργία για τον μεγαλύτερο βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας και ολοκληρώνεται με μελέτη σκοπιμότητας για τα περαιτέρω βήματα (π.χ. εμπορική αξιοποίηση). Οι συνεργαζόμενοι φορείς αλληλοσυμπληρώνονται και συγκεντρώνουν την απαραίτητη γνώση και υποδομή για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου σε ένα τομέα τεράστιο ερευνητικό ενδιαφέρον με στόχευση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας για τον άνθρωπο.

Close Menu
Skip to content