Το παρόν έργο αναμένεται να βοηθήσει τους εμπλεκόμενους στην:

Α. Έγκαιρη διάγνωση της νόσου μέσω της ανακάλυψης νέων βιοδεικτών πρόβλεψης ή/και εξέλιξης της νόσου και ικανών διαγνωστικών εργαλείων και προσεγγίσεων τα οποία θα ενισχύσουν τη Βιοϊατρική Έρευνα

Β. Εισαγωγή νέων στρατηγικών αντιμετώπισης της ασθένειας προτού παρουσιασθεί ντοπαμινεργικό έλλειμμα

Γ. Βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους πάσχοντες από νόσο του Πάρκινσον.

Δ. Αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών

Ε. Ενιαία αντιμετώπιση των πασχόντων από νόσο του Πάρκινσον

ΣΤ. Αναβάθμιση της ερευνητικής δραστηριότητας των ελληνικών πανεπιστημίων και εταιριών και στην εξωστρέφεια αυτών καθώς επίσης και στην διεθνή προβολή και αναγνώρισή τους.

Close Menu
Skip to content