Στο έργο συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:

  • Εργαστήριο Βιοπληροφορικής,Τμήμα Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ΈρευναςΙονίου Πανεπιστημίου – ΕΛΚΕ ΙΠ – www.rc.ionio.gr

  • ΤΕΛΕΣΤΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε.Π.Ε. www.telesto.gr
Close Menu
Skip to content